Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Πρεσπών έτους 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Πρεσπών έτους 2024.

 

PDF 5            Ανακοίνωση

 

WORD1      Αίτηση

WORD1      Υπεύθυνη Δήλωση

 

Καθαρισμός οικοπέδων και δήλωση στη σχετική πλατφόρμα

Καθαρισμός οικοπέδων και δήλωση στη σχετική πλατφόρμα

Ο Δήμος Πρεσπών ενημερώνει ιδιοκτήτες, εκμισθωτές και επικαρπωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων ότι στις 30 Ιουνίου 2024 λήγει η προθεσμία για τη δήλωση στο μητρώο καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από τους ιδιοκτήτες. Μετά την προθεσμία αυτή θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Πώς να δηλώσετε ότι καθαρίσατε το οικόπεδό σας:

Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εγκρίθηκε η πυροσβεστική διάταξη 20/2024 του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας. Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Για το πρώτο έτος, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30η Ιουνίου 2024 ενώ στις 27 Μαϊου άνοιξε η πλατφόρμα που δημιούργησαν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Εσωτερικών, ως μέτρο πρόληψης και αποτροπής πρόκλησης πυρκαγιών εντός του αστικού ιστού. Η διεύθυνση είναι akatharista.apps.gov.gr,  στην πλατφόρμα αυτή, μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, μπορείτε να δηλώσετε 

 • Ότι καθαρίσατε το οικόπεδο που διαχειρίζεσθε (ιδιοκτήτης, εκμισθωτής, επικαρπωτής, παραχωρησιούχος)
 • Την τοποθεσία του οικοπέδου (ΚΑΕΚ).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο).

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της πυροσβεστικής διάταξης 20/2024, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 200 ευρώ συν τη δαπάνη καθαρισμού. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης το πρόστιμο είναι 1000 ευρώ ενώ σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 2 έτη πέραν της χρηματικής ποινής. 

Μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας για ακίνητα:

 • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. 
 • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 • Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
 • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
 • Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. 

Ο κανονισμός πυροπροστασίας δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις ούτε σε ακίνητα με κτίσματα βοηθητικής χρήσης που εξυπηρετούν γεωργική δραστηριότητα.

Δείτε σχετικά:

20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα. ΦΕΚ Β’ 2695/9.5.2024.

19/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος». ΦΕΚ Β’2550, 30.4.2024

9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους». ΦΕΚ Β’2387, 22.4.2024

Municipality of Prespes
Laimos, 53150, Prespes

Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2024-2025 στον παιδικό σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών

Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2024-2025 στον παιδικό σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών.

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιούνται από Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024, από  9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Λαιμού Δήμου Πρεσπών, με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία (τηλ. Επικοινωνίας: 2385051242, κα Μαριόβα Ειρήνη).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής

 1. 1.Αίτηση εγγραφής (δίδεται από τον παιδικό σταθμό) με την κατάθεση της οποίας υπάρχει αποδοχή:

Α. του κανονισμού λειτουργίας του παιδικού σταθμού

Β. της αποθήκευσης των στοιχείων της αίτησης ώστε να αξιολογηθούν

Γ. της αποστολής email και sms για ενημέρωση.

 1. 2.Ατομικό Δελτίο Υγείας , συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών,όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και φωτοτυπία του βιβλιαρίου εμβολίων.
 2. 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα και δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού Έτους 2023.
 3. 4. Υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης των ανωτέρω εάν δεν έχουν υποβληθεί.
 4. 5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

7. Εργαζόμενοι γονείς:

Α. Στο Δημόσιο τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη

Β. Στον Ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης

Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι: Αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.

Γ. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔOY, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Δ. Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2023.

Ε. Άνεργοι Γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων επιπλέον: α) αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή), β) άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύετε.

Σημείωση:Ο παιδικός σταθμός συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών». Όταν ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά. Θα ενημερωθείτε σχετικά εγκαίρως.

Ευχαριστούμε.

 PDF 5     Διαβάστε την Ανακοίνωση

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Πρεσπών έτους 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Πρεσπών έτους 2024.

 

PDF 5            Ανακοίνωση

 

WORD1      Αίτηση

WORD1      Υπεύθυνη Δήλωση

 

Στις Πρέσπες ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για το δρόμο και για τη συνοριακή διάβαση

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεργίου υποδέχτηκε στο Δημαρχείο τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή προκειμένου να ενημερωθεί για τα έργα που αφορούν την επαναλειτουργία της συνοριακής διάβασης με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και τις ζημιές στο δρόμο Φλώρινα - Καστοριά και τον προγραμματισμό για την αποκατάστασή τους.
 
Στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας και της ΑΝ.ΚΟ παρουσίασαν την πορεία των μελετών σχετικά με τις υποδομές και την οδική σύνδεση με τον συνοριακό σταθμό. Υπολογίζεται στις αρχές το καλοκαιριού να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τα κτίρια και να υποβληθεί η πρόταση για χρηματοδότηση της κατασκευής τους.   Μετά την συνάντηση στο Δημαρχείο ο κ. Λιβάνιος επισκέφτηκε τα δυο σημεία  επί της εθνικής οδού Φλώρινας - Καστοριάς, που έχουν πληγεί λόγω κατολισθήσεων. Ο κ. Λιβάνιος δήλωσε : "Είμαστε σε καλό επίπεδο όσον αφορά την ωριμότητα του έργου, έχουμε λίγους μήνες μέχρι να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή, θα ανοίξει τις πύλες του Δήμου Πρεσπών προς τις γειτονικές χώρες και θα βοηθήσει να προσελκύσουμε τουρίστες. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με τον Δήμο Πρεσπών προκειμένου να ολοκληρώσουμε εγκαίρως όλα τα βήματα που απαιτούνται. Όσον αφορά την
αποκατάσταση των ζημιών
(στο Πισοδέρι και στο 11ο χλμ του δρόμου Φλώρινα - Πρέσπα), είμαστε σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και είναι ζήτημα ημερών η προκήρυξη του έργου για να ξεκινήσει η αποκατάσταση".

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεργίου, δήλωσε:

"Ευχαριστώ τον κ. Λιβάνιο για την επίσκεψή του και το ενδιαφέρον του για ένα έργο, στρατηγικής σημασίας για την περιοχή. Η Πρέσπα, με την λειτουργία της συνοριακής διάβασης, θα αποκτήσει μια νέα δυναμική, θα προκύψουν νέες δυνατότητες για τον τουρισμό, περισσότερες δουλειές, για περισσότερο κόσμο. Όλες οι προσπάθειές μας αφορούν το μέλλον της περιοχής, με τους νέους μας να μένουν και να ευημερούν στην Πρέσπα. Όσον αφορά τον δρόμο, ο κ. Λιβάνιος υπέγραψε την χρηματοδότηση και φαίνεται πως η Περιφέρεια έχει την πρόθεση να προχωρήσει γρήγορα η αποκατάσταση. Ζητήσαμε από τον ίδιο και από την κυβέρνηση, να συμβάλουν με όλες τις δυνάμεις τους  για να ωριμάσει, να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί το σύνολο της αναβάθμισης του δρόμου Φλώρινας Πρεσπών. Αυτά τα έργα είναι πρώτης προτεραιότητας και δεν θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε".

 
Τον αν. Υπουργό συνόδευαν, ο αρμόδιος Υφυπουργός για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο βουλευτής Φλώρινας Σταύρος Παπασωτηρίου,  ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Σεραφείμ Λιάπης, οι Αντιπεριφερειάρχες Φλώρινας Αθανάσιος Τάσκας, Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος και Κοζάνης Κωνσταντίνος Βύζας, οι Αντιπεριφερειάρχες Τεχνικών Έργων  Χαρίσιος Γκοβεδαρος και  Αγροτικής Ανάπτυξης Πασχάλης Χαρούμενος, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Φλώρινας Χρήστος Μπαρδάκας και Ιωάννης Κιοσές, οι Αντιδήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πρεσπών. 

 

428504527 1126723272008140 1246165713959962805 n

428504527 1126723272008140 1246165713959962805 n

428940554 1542516899651995 4699627204992937188 n

429303092 1087561945845242 5055337453292826852 n

429415169 921284062800116 1377833636369264861 n

429415178 1481778059106572 5223610486938043568 n

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας του Προγράμματος "Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης" 2021-2027

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 2021-2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ), σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) σας προσκαλούν στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας.

Παρακαλώ όπως βρείτε παρακάτω την πρόσκληση.

Η παρουσία σας στην εκδήλωση θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Με εκτίμηση,

 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση και δηλώστε συμμετοχή
 
 
 
 

Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/2021 (Α΄ 207).

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση και τις Οδηγίες 
 
 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δυο (2) μηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δυο (2) μηνών

Ο Δήμος Πρεσπών ύστερα από την υπ΄ άριθμο.11/2024 (ΑΔΑ:ΡΠΝΤΩΞ8-ΑΨΥ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ, 1 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει, τις διατάξεις της περ.ιε παρ.2 άρθρο 2 του Ν.4765/21 και το Π.Δ 85/17-12-2022(ΦΕΚ Α΄) , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου , προς κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Παιδικού σταθμού Δήμου Πρεσπών για τις κάτωθι ειδικότητες :

 

PDF 5            Ανακοίνωση

 

WORD1      Αίτηση

WORD1      Υπεύθυνη Δήλωση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Τρίτη 6/2/2024 ώρα 11.00 πμ

                                            Λαιμός  Παρασκευή  02/02/2024

Αρ. Πρωτ:  - 389 –

Αρ. Προσκλ: - 03–

ΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ως πίνακα αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 06-02-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

1.       Υποβολή Αιτήματος Πρόσληψης Προσωπικού στο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών» του ΟΑΕΔ

2.       Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δυο (2) μηνών  για την κάλυψη εκτάκτων και πρόσκαιρων   αναγκών λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.

3.       Έγκριση  της Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης της οικονομικής   Επιτροπής, περί υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 του Δήμου Πρεσπών.

4.       Έγκριση 2ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025»

5.       Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μικρολίμνης – Καρυών Δήμου Πρεσπών».

6.       Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Βελτίωση οδών πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Πρεσπών».

7.       Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις αγροκτημάτων του Δήμου Πρεσπών».

8.       Έγκριση Υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021 –2027, για την Πρόσκληση με κωδικό 40.

9.       Έγκριση Υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021 –2027, για την Πρόσκληση με κωδικό 41.

10.   Έγκριση Υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021 –2027, για την Πρόσκληση με κωδικό 43.

11.   Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ERASMUS με τίτλο «Ενδυνάμωση μικρών κοινοτήτων για διαχείριση βιολογικών αποβλήτων» συνολικού πρ/σμού 60.000,00 €.

12.   1η/2024 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024, Δήμου Πρεσπών.

13.   1η/2024 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2024, Δήμου Πρεσπών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Απ. Στεργίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ

2. Μανούρης Κωνσταντίνος

3. Τσέπας Βασίλειος

4. Τράσια Έλλη 

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών την Παρασκευή 26/01/2024 θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μία (1) ώρα αργότερα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

  

PDF 5   Διαβάστε την Απόφαση
 
 
 
 
TOP