Βοήθεια στο Σπίτι

  • Η μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
  • Προσφέρει υπηρεσίες στους ηλικιωμένους και ανήμπορους δημότες.
  • Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει η μονάδα είναι η κατ' οίκον φροντίδα των ηλικιωμένων, η ψυχολογική υποστήριξη, η νοσηλευτική φροντίδα και η διεκπεραίωση διαφόρων μικρών εξυπηρετήσεων που αδυνατούν να φέρουν εις πέρας οι ηλικιωμένοι.
  • Το ωράριο λειτουργίας είναι 07:00-14:30, πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή).
  • Εξυπηρετεί όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πρεσπών.
  • Συνολικά εξυπηρετεί 50 άτομα.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Ειδικότητα

Πλήθος στελεχών

Σχέση εργασίας

Επίπεδο εκπαίδευσης

Ψυχολόγος

1

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΤΕ

Νοσηλεύτρια

1

»

ΤΕ

Οικιακή βοηθός

1

»

ΥΕ

Συνολικός Αριθμός Απασχολούμενων

3

TOP