Θεματικά Γραφεία Ενημέρωσης

Στο Δήμο Πρεσπών έχουν ιδρυθεί τρία Θεματικά Γραφεία για την ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών για το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Τα γραφεία αυτά βρίσκονται :

  • στο Βροντερό, με πρόβλεψη να ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τον τοπικό πληθυσμό για θέματα κτηνοτροφίας,
  • στην Πύλη, με πρόβλεψη να ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες για την ορνιθοπανίδα της περιοχής και τις λίμνες γενικότερα
  • στον Άγιο Γερμανό, με πρόβλεψη τη λειτουργία κέντρου ενημέρωσης και συντονισμού των υπόλοιπων Θεματικών Γραφείων.

Η χρηματοδότηση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των Θεματικών Γραφείων πραγματοποιείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg III. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την επίλυση του προβλήματος έλλειψης προσωπικού, τα Θεματικά Γραφεία θα λειτουργήσουν πλήρως με τη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών και τα θετικά αποτελέσματα της λειτουργία τους θα αφορούν τόσο την τοπική κοινωνία από την πληροφόρηση για θέματα κτηνοτροφίας και του οικοσυστήματος, όσο και τους πολυάριθμους επισκέπτες της περιοχής.

TOP