Αθλητισμός

Γήπεδα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πρεσπών.

Επιπλέον στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λαιμού λειτουργεί κλειστό γυμναστήριο, με την επωνυμία «Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο».

Στο Δήμο Πρεσπών λειτουργούν προγράμματα μαζικού αθλητισμού, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες μαζικής άθλησης παιδιών και γυναικών.

Λειτουργούν τμήματα οκτάμηνης διάρκειας κατά τους χειμερινούς μήνες και δίμηνα κατά τους θερινούς μήνες.

Η ανταπόκριση του τοπικού πληθυσμού στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού είναι ιδιαιτέρως θετική και η ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

TOP