19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Τρίτη 9/7/2024 ώρα 11.00 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                          

 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ                                                                     Λαιμός  Παρασκευή  05-07-2024

Αρ. Πρωτ:  - 3769 -

Αρ. Προσκλ: - 19-

ΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ως πίνακα αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική, δια ζώσης, δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σήμερα στις 09-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

1.       Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)  για απασχόληση στο  Δήμο Πρεσπών  κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

2.       Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη  της πρόσθετης πράξης δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Πρεσπών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του επενδυτικού  έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών», ενταγμένου στο Πρόγραμμα στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

3.       Υποβολή Αιτήματος Πρόσληψης Προσωπικού στο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών» του ΟΑΕΔ.

4.       Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπών περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2024

5.       Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, κ. Γεώργιου Στεργίου στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 11/07/2024 μετά από προγραμματισμένο ραντεβού στη Διαχειριστή Αρχή και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.

6.       Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, κ. Γεώργιου Στεργίου και της Αντιδημάρχου κας Μ. Μπαμπάκου, στο Resen της Βόρειας Μακεδονίας, την Παρασκευή  12/07/2024 για τη συμμετοχή τους στο “1st Prespa Development Forum” και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.

7.       Έγκριση συνδιοργάνωσης της Λευκωνιώτικης Συνάντησης μετά από αίτημα του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Τ. Κ. Λευκώνας.

8.       Ορισμός δικηγόρου για τη μελέτη δικογραφίας και σύνταξη εγγράφων εξηγήσεων ενόπειον του Α.Τ. Πρεσπών δυνάμει την υπ’ αριθμό ΕΓ2 24/126/14-05-2024 Εισαγγελικής Παραγγελίας του Πρωτοδικείου Φλώρινας.

9.        Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

10.    Έγκριση επιβεβλημένης  κίνησης οχημάτων του Δήμου Πρεσπών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Απ. Στεργίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ

2. Μανούρης Κωνσταντίνος

3. Τσέπας Βασίλειος

4. Τράσια Έλλη

5. Μπαμπάκου Μαργαρίτα

6. Τσίκου – Βουτσινά Ιωάννα

7. Βλαχόπουλος Αναστάσιος

8. Ντίσιος Χαράλαμπος

  
 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τετάρτη 26/6/2024 ώρα 11.30 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Αριθ. Προσκλ.:   08 /2024

Λαιμός: Παρασκευή   21/06/2024

Αριθ. Πρωτ. : 3492

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ :  Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ.

              1. Δημητρόπουλο Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχο)                     7. Νόνα Παναγιώτη

              2. Μανούρη Κων/νο (Αντιδήμαρχο)                                  8. Τσίκου Βουτσινά Ιωάννα

              3. Μπαμπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήμαρχο)                       9. Τσέπα Βασίλειο

              4. Κακαράντζα Νικόλαο (Αντιπρόεδρο Δ. Σ.)                10. Τράσια Έλλη

              5. Φωτίου Αντώνιο (Γραμματέα Δ. Σ.)                           11. Βλαχόπουλο Αναστάσιο

              6. Αγορόπουλο Βασίλειο                                                     12.Ντίσιο Χαράλαμπο    

                                                                                                                               

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να συμμετέχετε, στις 26-06-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:30΄ σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρεσπών στην ΚΑΕ με το Δήμο Άργους Ορεστικού και Δήμου Νεστορίου και εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο κ. Γεώργιος Στεργίου για την υπογραφή του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργίου Φώτιος

 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παρασκευή 28/6/2024 ώρα 12.00

 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Παρασκευή 28/6/2024 ώρα 11.00 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Αριθ. Προσκλ.:   03 /2024

Λαιμός: Πέμπτη   18-06-2024

Αριθ. Πρωτ. : 3387

Σύγκλισης Ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας δημοτικής αρχής

ΠΡΟΣ :  Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ.

              1. Δημητρόπουλο Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχο)             7. Νόνα Παναγιώτη

              2. Μανούρη Κων/νο (Αντιδήμαρχο)                              8. Τσίκου Βουτσινά Ιωάννα

              3. Μπαμπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήμαρχο)                       9. Τσέπα Βασίλειο

              4. Κακαράντζα Νικόλαο (Αντιπρόεδρο Δ. Σ.)                10. Τράσια Έλλη

              5. Φωτίου Αντώνιο (Γραμματέα Δ. Σ.)                           11. Βλαχόπουλο Αναστάσιο

              6. Αγορόπουλο Βασίλειο                                          12.Ντίσιο Χαράλαμπο    

                                                                                                                           

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Εγκυκλίου 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες, σε  Ειδική Συνεδρίαση κατά την οποία η Δημοτική Αρχή λογοδοτεί για το έργο και τη δράση της.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Πρεσπών, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024  και ώρα 11:00 μ.μ., στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρακαλώ, όπως θέσετε εγγράφως τα θέματά σας, έως και την 25η Ιουνίου 2024, στη Γραμματεία του Δήμου Πρεσπών: προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να εγγραφούν στον κατάλογο της Ημερήσιας Διάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.    

 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Δευτέρα 10/6/2024 ώρα 11.00 πμ

.  
 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Παρασκευή 24/5/2024 ώρα 11.00 πμ

16/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο, στις 24-05-2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

1.       Έγκριση πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού και εξασφάλισης. επάρκειας του δικτύου ύδρευσης Δήμου Πρεσπών» Αριθμ. Διακήρυξης 3/2023.

2.       Αδυναμία με ίδια μέσα εκτέλεσης υπηρεσιών – μελετών

3.       Έγκριση πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού : «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Πρεσπών» Αριθμ. Διακήρυξης 10/2023.

4.       Εξειδίκευση πίστωσης και Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Γεώργιου Στεργίου στην Αθήνα.

5.       Έγκριση σχεδίου 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Πρεσπών

6.       Σύνταξη σχεδίου της 4ης γενικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 του Δήμου Πρεσπών.

7.       Ανανέωση συμβάσεων Προσωπικού στο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών» του ΟΑΕΔ.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Απ. Στεργίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ

2. Μανούρης Κωνσταντίνος

3. Τσέπας Βασίλειος

4. Τράσια Έλλη

5. Μπαμπάκου Μαργαρίτα

6. Τσίκου – Βουτσινά Ιωάννα

7. Βλαχόπουλος Αναστάσιος

8. Ντίσιος Χαράλαμπος

  
 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μεγάλη Δευτέρα 29/4/2024 ώρα 11.30 πμ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ :  Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ.

              1. Δημητρόπουλο Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχο)                     7. Νόνα Παναγιώτη

              2. Μανούρη Κων/νο (Αντιδήμαρχο)                                  8. Τσίκου Βουτσινά Ιωάννα

              3. Μπαμπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήμαρχο)                       9. Τσέπα Βασίλειο

              4. Κακαράντζα Νικόλαο (Αντιπρόεδρο Δ. Σ.)                10. Τράσια Έλλη

              5. Φωτίου Αντώνιο (Γραμματέα Δ. Σ.)                           11. Βλαχόπουλο Αναστάσιο

              6. Αγορόπουλο Βασίλειο                                                     12.ΝτίσιοΧαράλαμπο    

                                                                                                                               

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 29-04 - 2024, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα  11:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

1.       Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Εφ.Α. Φλώρινας και τoυ Δήμου Πρεσπών για την επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης, στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες για την υλοποίηση του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Πρεσπών”» του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Πρεσπών».

2.       Ορισμός μελών επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.

3.       Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πρεσπών για την στελέχωση της τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του έργου «Εγκατάσταση Ποτιστρών – Δικτύων Ύδρευσης στην Π.Ε. Φλώρινας 2020».

4.       Έγκριση ή μη αιτήματος αποδοχής - συναίνεσης του Δήμου Πρεσπών χωρικής μεταβολής και επερχόμενης διόρθωσης σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο (υπόθεση Γιάγκου Ευφροσύνης, Μπεγάλτση Στέφανου)

5.       Έγκριση της αριθμ. 80/2024 απόφασης της δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών, σχετικά με την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικον. Έτους 2024 του Δήμου Πρεσπών.

6.       Έγκριση της αριθμ. 81/2024 απόφασης της Δ. Ε. του Δήμου Πρεσπών, σχετικά με την έγκριση της 3ης γενικής αναμόρφωσης προ/σμού οικον. έτους 2024 του Δήμου Πρεσπών.

7.       Έγκριση της αριθμ. 77/2024 απόφασης της δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών, σχετικά με την Α΄ τριμηνιαία έκθεση της,  περί υλοποίησης του προ/σμού οικον. έτους 2024 του Δήμου Πρεσπών

8.       Άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού για την Πάγια Προκαταβολή του Δήμου Πρεσπών οικν. Έτους 2024.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

α) στον Δήμαρχο Πρεσπών κ. Στεργίου Γεώργιο.

β) στους Προέδρους και εκπροσώπους όλων των Δ. Κ. του Δήμου,

οι οποίοι παρακαλούνται για όσα θέματα αφορούν

τις Τ .Κ. τους, να προσκομίσουν γραπτώς                                                                         Γεωργίου Φώτιος

τις απόψεις τους (απόφαση Τ.Σ.)

γ) στους εισηγητές των θεμάτων

 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης : Η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα, 29/04/2024 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη...

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης   Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής ως προς τον τρόπο πραγματοποίησης της.

Η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα, 29/04/2024 και ώρα 12:00 μ.μ., 

θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη...

Στις Πέμ 18 Απρ 2024 στις 4:14 μ.μ., ο/η ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> έγραψε:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύγκλισης Ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας δημοτικής αρχής

ΠΡΟΣ :  Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ.

              1. Δημητρόπουλο Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχο)                     7. Νόνα Παναγιώτη

              2. Μανούρη Κων/νο (Αντιδήμαρχο)                                  8. Τσίκου Βουτσινά Ιωάννα

              3. Μπαμπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήμαρχο)                       9. Τσέπα Βασίλειο

              4. Κακαράντζα Νικόλαο (Αντιπρόεδρο Δ. Σ.)                10. Τράσια Έλλη

              5. Φωτίου Αντώνιο (Γραμματέα Δ. Σ.)                           11. Βλαχόπουλο Αναστάσιο

              6. Αγορόπουλο Βασίλειο                                                     12.ΝτίσιοΧαράλαμπο    

                                                                                                                               

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Εγκυκλίου 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες, σε  Ειδική Συνεδρίαση κατά την οποία η Δημοτική Αρχή λογοδοτεί για το έργο και τη δράση της.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Πρεσπών, την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024  και ώρα 12:00 μ.μ., στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρακαλώ, όπως θέσετε εγγράφως τα θέματά σας, έως και την 26η Απριλίου 2024, στη Γραμματεία του Δήμου Πρεσπών: προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να εγγραφούν στον κατάλογο της Ημερήσιας Διάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                                                                                       

 Γεωργίου Φώτιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :                                                                                              

α) στον Δήμαρχο Πρεσπών κ. Στεργίου Γεώργιο.

β) στους Προέδρους και εκπροσώπους όλων των Δ. Κ. του Δήμου

 

  
 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Δευτέρα 22/4/2024 ώρα 11.00 πμ

ΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ως πίνακα αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο, στις 22-04-2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

1.       Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στα αγροκτήματα Λαιμού και Πλατέος.

2.       Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, προς τιμήν του Αγίου Γερμανού στις 11 & 12 Μαΐου 2024, με τον Πολιτιστικό – Αθλητικό – Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίου Γερμανού και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.

3.       Έγκριση πραγματοποίησης της θεατρικής παράστασης   ‘’ΔΥΟ ΓΥΜΝΑ ΑΣΠΡΑ ΧΕΡΙΑ’’ της Μελίνας Μποτέλλη και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.

4.       Έγκριση συνδιοργάνωσης της καλλιτεχνικής παραγωγής «Το Τραγούδι στη Γη / Άγιος Αχίλλειος, Αύγουστος 2024» με το ΘΊΑΣΟ ΑΝΤΑΜΑ και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.

5.       Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, στις 19 Μαΐου 2024, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκώνας και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.

6.       Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ» ανήμερα της Πρωτομαγιάς, 7 Μαΐου 2024 και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.

7.       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρεσπών στο 15ο Αντάμωμα Παιδικών και Εφηβικών Χορευτικών Συγκροτημάτων που θα πραγματοποιηθεί στις  26 Μαΐου του 2024 στην Κεντρική Πλατεία της Κοζάνης μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γερμανού Φλώρινας και εξειδίκευσης σχετικών πιστώσεων.

8.       Έγκριση του απολογισμού οικον. έτους 2022, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών.

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης  δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς / οικονομικής προσφοράς του  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού : «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων  Δήμου Πρεσπών» Αριθμ. Διακήρυξης 10/2023.
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων (αρθρ.99 Ν.3852/10)
  3. Αποδοχή απόφασης ένταξης της μεταφερόμενης πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Πρεσπών» στο ΕΣΠΑ 2021-27.
  4. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης  οικονομικής προσφοράς του  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού και εξασφάλισης επάρκειας  του δικτύου ύδρευσης Δήμου Πρεσπών» Αριθμ. Διακήρυξης 3/2023.

13.   Έγκριση προμήθειας και  συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση τροφίμων σε άπορους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών την περίοδο του Πάσχα 2024.

14.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους παρεπιδημούντων.

15.   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπών περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2024.

16.   Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Δήμου Πρεσπών έτους 2024, ορισμός υπολόγου και εξειδίκευση πίστωσης.

17.   Υποβολή πρότασης με τίτλο «Green Living Walls for recreation and coolness by using industrial equipment and recycled plastic together with the citizens (Ζωντανοί Πράσινοι Τοίχοι για αναψυχή και δροσιά με τη χρήση βιομηχανικού εξοπλισμού και ανακυκλωμένου πλαστικού μαζί με τους πολίτες)» στα πλαίσια της πρόσκλησης «Enhance New European Bauhaus Partner Call 2024»

18.   Έγκριση σχεδίου 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Πρεσπών.

19.   Σύνταξη σχεδίου της 3ης γενικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 του Δήμου Πρεσπών.  

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Απ. Στεργίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ

2. Μανούρης Κωνσταντίνος

3. Τσέπας Βασίλειος

4. Τράσια Έλλη

5. Μπαμπάκου Μαργαρίτα

6. Τσίκου – Βουτσινά Ιωάννα

7. Βλαχόπουλος Αναστάσιος

8. Ντίσιος Χαράλαμπος

  
 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Δευτέρα 29/4/2024 ώρα 12.00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύγκλισης Ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας δημοτικής αρχής

ΠΡΟΣ :  Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ.

              1. Δημητρόπουλο Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχο)                     7. Νόνα Παναγιώτη

              2. Μανούρη Κων/νο (Αντιδήμαρχο)                                  8. Τσίκου Βουτσινά Ιωάννα

              3. Μπαμπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήμαρχο)                       9. Τσέπα Βασίλειο

              4. Κακαράντζα Νικόλαο (Αντιπρόεδρο Δ. Σ.)                10. Τράσια Έλλη

              5. Φωτίου Αντώνιο (Γραμματέα Δ. Σ.)                           11. Βλαχόπουλο Αναστάσιο

              6. Αγορόπουλο Βασίλειο                                                     12.ΝτίσιοΧαράλαμπο    

                                                                                                                               

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Εγκυκλίου 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες, σε  Ειδική Συνεδρίαση κατά την οποία η Δημοτική Αρχή λογοδοτεί για το έργο και τη δράση της.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Πρεσπών, την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024  και ώρα 12:00 μ.μ., στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρακαλώ, όπως θέσετε εγγράφως τα θέματά σας, έως και την 26η Απριλίου 2024, στη Γραμματεία του Δήμου Πρεσπών: προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να εγγραφούν στον κατάλογο της Ημερήσιας Διάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                   Γεωργίου Φώτιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :                                                                                              

α) στον Δήμαρχο Πρεσπών κ. Στεργίου Γεώργιο.

β) στους Προέδρους και εκπροσώπους όλων των Δ. Κ. του Δήμου

  
 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP