ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Παρασκευή 28/6/2024 ώρα 11.00 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Αριθ. Προσκλ.:   03 /2024

Λαιμός: Πέμπτη   18-06-2024

Αριθ. Πρωτ. : 3387

Σύγκλισης Ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας δημοτικής αρχής

ΠΡΟΣ :  Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ.

              1. Δημητρόπουλο Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχο)             7. Νόνα Παναγιώτη

              2. Μανούρη Κων/νο (Αντιδήμαρχο)                              8. Τσίκου Βουτσινά Ιωάννα

              3. Μπαμπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήμαρχο)                       9. Τσέπα Βασίλειο

              4. Κακαράντζα Νικόλαο (Αντιπρόεδρο Δ. Σ.)                10. Τράσια Έλλη

              5. Φωτίου Αντώνιο (Γραμματέα Δ. Σ.)                           11. Βλαχόπουλο Αναστάσιο

              6. Αγορόπουλο Βασίλειο                                          12.Ντίσιο Χαράλαμπο    

                                                                                                                           

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Εγκυκλίου 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες, σε  Ειδική Συνεδρίαση κατά την οποία η Δημοτική Αρχή λογοδοτεί για το έργο και τη δράση της.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Πρεσπών, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024  και ώρα 11:00 μ.μ., στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρακαλώ, όπως θέσετε εγγράφως τα θέματά σας, έως και την 25η Ιουνίου 2024, στη Γραμματεία του Δήμου Πρεσπών: προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να εγγραφούν στον κατάλογο της Ημερήσιας Διάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.    

 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP