Ψηφιακές Θυρίδες στον Δήμο Πρεσπών

Ψηφιακές Θυρίδες στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών, έχοντας ως βασικές προτεραιότητες τις ανάγκες:

 • βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
 • απλούστευσης των διαδικασιών, μέσω της παροχής της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής και παραλαβής εγγράφων
 • μείωσης της γραφειοκρατίας και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων και της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο μας

έχει ενεργοποιήσει και λειτουργεί τις Θυρίδες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ) της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Οι εν λόγω Θυρίδες αποτελούν ένα ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας του πολίτη με τον Δήμο. Οι πολίτες θα μπορούν, χωρίς διαμεσολάβηση, να ζητούν και να λαμβάνουν στην προσωπική τους θυρίδα, διάφορα έγγραφα, τα οποία  γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 & 14 του Νόμου 4727/2020.

Οι Θυρίδες του Δήμου στην τελική τους εκδοχή θα προσφέρουν 3 βασικές λειτουργίες:

 1. Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας των Δήμων χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων
 2. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες των Δήμων και παρέχονται από το gov.gr
 3. Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών από το gov.gr

Στο Δήμο Πρεσπών αρχικά έχουν οριστεί οι εξής Θυρίδες:

 • Θυρίδα Δημοτολογίου που θα εκδίδει δημοτολογικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις.
  • Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
  • Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
  • Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας
  • Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
  • Έκδοση πιστοποιητικού εντοπιότητας
  • Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων
 • Θυρίδα Ληξιαρχείου που θα εκδίδει Ληξιαρχικά έγγραφα.
  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου
  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Θυρίδα Δήμου που θα υποδέχεται αιτήσεις πολιτών που αφορούν δημοτικές υπηρεσίες.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Σταδιακά θα υλοποιούνται στο gov.gr νέες λειτουργίες των θυρίδων.

Τα βήματα

 1. Μπείτε στην ιστοσελίδα aitiseis-dhmoi.services.gov.gr και κάντε κλικ στο «Ξεκινήστε εδώ»
 2. Επιλέξτε ενέργεια
 3. Ανάλογα με την επιλογή σας, θα σας ζητηθεί ταυτοποίηση στοιχείων προκειμένου να συνδεθείτε στο σύστημα
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση και εισάγετε τους κωδικούς TAXIS
 5. Ακολουθήστε τα βήματα που υποδεικνύει η ιστοσελίδα μέχρι να ολοκληρώσετε τη διαδικασία

Κατά τη διάρκεια θα σας ζητηθεί να δώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, στοιχεία απαραίτητα για να προχωρήσει η διαδικασία καθώς με την ολοκλήρωσή της θα σας αποσταλεί sms και mail καταγραφής του αιτήματός σας.

Μόλις η υπηρεσία έχει έτοιμο το έγγραφο που ζητήσατε, θα λάβετε ξανά sms και mail για να το παραλάβετε από τη θυρίδα σας.

TOP