LOGO

 

Οι Πρέσπες στην Αθήνα! - Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ

­

Οι Πρέσπες στην Αθήνα

­

Σε μία πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Πρεσπών, που πραγματοποιήθηκε στον πεζόδρομο της Κοραή στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν τα τοπικά προϊόντα, το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και οι πολιτισμικές αξίες των Πρεσπών. Το σύνολο των παραπάνω χαρακτηριστικών συνθέτουν το τουριστικό προϊόν ενός ιδιαίτερου τόπου, που μας καλεί να τον γνωρίσουμε!

Τα χάλκινα της φημισμένης Μπάντας της Φλώρινας έδωσαν τον τόνο της εκδήλωσης και οι χορευτές του πολιτιστικού συλλόγου «Λυγκηστές» μετέδωσαν το κέφι, ενώ η ζεστή φασολάδα και οι γίγαντες φούρνου ήταν οι καλύτεροι πρεσβευτές των τοπικών προϊόντων των Πρεσπών.

Στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Πρεσπών, κ. Παναγιώτης Πασχαλίδης, είχε τη χαρά να καλωσορίσει την Βουλεύτρια Φλώρινας κ. Πέτη Πέρκα, τον πρώην Υπουργό και καλλιτεχνικό Διευθυντή του Οργανισμού Πρεσπών κ. Γιώργο Λιάνη, τον Βουλευτή και πρώην Υπουργό κ. Δημήτρη Βίτσα, πολλούς Φλωρινιώτες που ζουν στην Αθήνα και βέβαια, τους κατοίκους της πρωτεύουσας που προσήλθαν στην εκδήλωση του Δήμου Πρεσπών. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου HOLYWATER που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Πρεσπών και εταίρους τον Δήμο Resen, το Μουσείο Bitola, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας και την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.

­

 

     

 

 

Οι Πρέσπες ταξιδεύουν στην Αθήνα με το HOLYWATER

Το Σάββατο, 19 Μαρτίου 2022, ο Δήμος Πρεσπών ταξιδεύει στην Αθήνα και παρουσιάζει τα μοναδικά προϊόντα των Πρεσπών σε μία όμορφη εκδήλωση στον πεζόδρομο της Κοραή από 12:00 έως 14:00.

Φασόλια Πρεσπών, παραδοσιακή μουσική με τα χάλκινα της διάσημης Μπάντας της Φλώρινας και το γνωστό χορευτικό συγκρότημα «Λυγκηστές» πλαισιώνουν μία εκδήλωση προβολής και ενημέρωσης για τo πολιτισμικό απόθεμα και το τουριστικό προϊόν των Πρεσπών και, φυσικά, προβολής των τοπικών μας προϊόντων.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου HOLYWATER που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Πρεσπών και εταίρους τον Δήμο Resen, το Μουσείο Bitola, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας και την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.

 

 

AFISA

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2021

 

PDF 5            Απόφαση: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2021 

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2021

 

PDF 5            Περίληψη: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

PDF 5            ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 3-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

WORD1         ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

WORD1         ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

WORD1         ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικά τριών  (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης "HOLY WATER": Βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ( INTERREG-IPA CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME) «ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020»στο Δήμο Πρεσπών , και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα .

Η πράξη HOLY WATER χρηματοδοτείτε από INTERREG-IPA CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME) «ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

    

PDF 5    Περίληψη Ανακοίνωσης

 
 
PDF 5    ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση
 
 
PDF 5    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019
 
 
WORD1  Έντυπο Αίτησης

     Ο Δήμαρχος Πρεσπών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Διαδραστικές εφαρμογές και συνέδριο της πράξης HOLY WATER»


     Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 126.300,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών: 101.854,93 € και τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 24.445,17 €.


     Το έργο χρηματοδοτείται: από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, που χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 10.6142.18 του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου.


      ΣΑΕΠ 405/6 με Κ.Ε.: 2019ΕΠ40560005.

 

PDF 4  Περίληψη Διακήρυξης
 
 
PDF 4  Διακήρυξη
 
 
PDF 4  Μελέτη
 
 
PDF 4  Απόφαση
 
 
PDF 4  Υποδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 
 
WORD1  Υπεύθυνη Δήλωση

Περιήγηση στη Μικρή Πρέσπα με τα ηλιακά σκάφη

 

Στα πλαίσια της πράξης «Ενίσχυση του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών, μέσω της προώθησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» και ακρωνύμιο «HOLY WATER», στο πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020", ξεκίνησε η δράση του Δήμου Πρεσπών: Λιμναίες ενημερωτικές επισκέψεις (Lake visits – guided tours)  που προσφέρει προγραμματισμένες διαδρομές με τα ηλιακά σκάφη του Δήμου Πρεσπών.

Οι διαδρομές προσφέρονται σε όλους, με σειρά προτεραιότητας και τηρώντας τα σχετικά μέτρα για την πανδημία COVID-19, χωρίς χρηματικό αντίτιμο με μόνη υποχρέωση τη συμμετοχή στην έρευνα της δράσης με την συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου.

Οι διαδρομές των σκαφών, ξεκινούν από τις προβλήτες  της Μικρολίμνης και του Αγίου Αχιλλείου και υλοποιούνται από την ΚΟΙΝΣΕΠ «Φύση και Πολιτισμός» με βάση το παρακάτω πρόγραμμα:  

Πρόγραμμα Διαδρομών:

από Μικρολίμνη:

Πέμπτη έως Κυριακή

10:30 - 11:15 Κρανιές

11:45 - 12:30 Βιδρονήσι

13:15 - 13:45 Λόφος Καλέ ( Λευκώνας )

από άγιο Αχίλλειο:

Πέμπτη έως Κυριακή

10:30 - 11:15 Γύρος Αγίου Αχιλλείου

11:45 - 12:30 αποικίες (Βρωμολίμνη)

13:15 - 13:45 Γύρος Αγίου Αχιλλείου

 

 

PDF2      Διαβάστε την Ανακοίνωση

PDF2  Ανάθεση εκτέλεσης της Εργασίας «Δράσεις προβολής της πράξης HOLYWATER»
 
 
PDF2  Ανάθεση εκτέλεσης της Εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της πράξης HOLYWATER».

PDF2  Διαβάστε την Ανακοίνωση

PDF2  Διαβάστε την Ανακοίνωση
TOP