ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2022 για τα παρακάτω χωριά:

01. Δ.Κ. Λαιμού

02. Δ.Κ. Λευκώνας

03. Οικ. Μηλιώνας

04. Δ.Κ. Πισοδερίου

05. Δ.Κ. Ψαράδων

έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στους πίνακες  ανακοίνωσης της κάθε Κοινότητας αντίστοιχα, προς υποβολή ενστάσεων:

1. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων  ύδρευσης, των παραπάνω χωριών, ορίζεται η  Παρασκευή 31 Μαΐου του 2024 

 

   PDF 5     Για να δείτε τους Χρηματικούς Καταλόγους Δ.Κ. Λαιμού

 

   PDF 5     Για να δείτε τους Χρηματικούς Καταλόγους Δ.Κ. Λευκώνας

 

   PDF 5     Για να δείτε τους Χρηματικούς Καταλόγους Οικ. Μηλιώνας

 

   PDF 5     Για να δείτε τους Χρηματικούς Καταλόγους Δ.Κ. Πισοδερίου

 

   PDF 5     Για να δείτε τους Χρηματικούς Καταλόγους Δ.Κ. Ψαράδων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2022 για τα παρακάτω χωριά:

 1. Δ.Κ. Αγίου Αχιλλείου
 2. Δ.Κ. Αγίου Γερμανού
 3. Δ.Κ. Ανταρτικού
 4. Δ.Κ. Βατοχωρίου
 5. Δ.Κ. Βροντερού
 6. Δ.Κ. Καλλιθέας
 7. Δ.Κ. Καρυών
 8. Δ.Κ. Κρυσταλλοπηγής
 9. Δ.Κ. Κώττα
 10. Δ.Κ. Μικρολίμνης
 11. Οικ. Οξυάς
 12. Δ.Κ. Πλατέος
 13. Δ.Κ. Πρασίνου
 14. Οικ. Πύλης
 15. Οικ. Τριγώνου

έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στους πίνακες ανακοίνωσης της κάθε Κοινότητας αντίστοιχα, προς υποβολή ενστάσεων:

 1. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης, των παραπάνω χωριών, ορίζεται η Πέμπτη 30 Νοεμβρίου του 2023 και

 

   PDF 5     Για να δείτε τους Χρηματικούς Καταλόγους

 

WORD1   ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2022 για τα παρακάτω χωριά:

έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στους πίνακες ανακοίνωσης της κάθε Κοινότητας αντίστοιχα, προς υποβολή ενστάσεων:

ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης, των παραπάνω χωριών, ορίζεται η Πέμπτη 30 Νοεμβρίου του 2023 και

 

 

PDF2     ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ

PDF2     ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

PDF2     ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ

PDF2     ΒΑΤΟΧΩΡΙ

PDF2     ΒΡΟΝΤΕΡΟ

PDF2     ΚΑΛΛΙΘΕΑ

PDF2     ΚΑΡΥΕΣ

PDF2     ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

PDF2     ΚΩΤΤΑΣ

PDF2     ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ

PDF2     ΟΞΥΑ

PDF2     ΠΛΑΤΥ

PDF2     ΠΡΑΣΙΝΟ

PDF2     ΠΥΛΗ

PDF2     ΤΡΙΓΩΝΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΩΝ 2020 & 2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης – αποχέτευσης για τα έτη 2020 & 2021 έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στους πίνακες ανακοίνωσης της κάθε Κοινότητας αντίστοιχα, προς υποβολή ενστάσεων:

 

 • ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου του 2022 και

 • Το τελικό συνολικό ποσό πληρωμής έχει διαμορφωθεί κατόπιν έκπτωσης κατά 20%, και η εξόφληση του θα πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις, με την 1η δόση έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και την 2η δόση έως την Παρασκευή 28 Απριλίου του 2023, 49/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΒΡ2ΩΞ8-ΡΔΕ)

 • Επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωση κατά 10% με εφάπαξ εξόφληση του συνολικού ποσού έως και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 , 49/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΒΡ2ΩΞ8-ΡΔΕ)

  


  

 

       2020

       2021

PDF2     ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ      

PDF2     ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ      

PDF2     ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ                 

PDF2     ΒΑΤΟΧΩΡΙ                   

PDF2     ΒΡΟΝΤΕΡΟ                 

PDF2     ΚΑΛΛΙΘΕΑ                   

PDF2     ΚΑΡΥΕΣ                       

PDF2     ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ      

PDF2     ΚΩΤΤΑΣ                       

PDF2     ΛΑΙΜΟΣ                              

PDF2     ΛΕΥΚΩΝΑΣ                        

PDF2     ΜΗΛΙΩΝΑΣ                         

PDF2     ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ      

PDF2     ΟΞΥΑ                    

PDF2     ΠΙΣΟΔΕΡΙ             

PDF2     ΠΛΑΤΥ                  

PDF2     ΠΡΑΣΙΝΟ              

PDF2     ΠΥΛΗ                          

PDF2     ΤΡΙΓΩΝΟ              

PDF2     ΨΑΡΑΔΕΣ             

PDF2     ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ              

PDF2     ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ             

PDF2     ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ                        

PDF2     ΒΑΤΟΧΩΡΙ                          

PDF2     ΒΡΟΝΤΕΡΟ                        

PDF2     ΚΑΛΛΙΘΕΑ                          

PDF2     ΚΑΡΥΕΣ                              

PDF2     ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ             

PDF2     ΚΩΤΤΑΣ                              

PDF2     ΛΑΙΜΟΣ                              

PDF2     ΛΕΥΚΩΝΑΣ                        

PDF2     ΜΗΛΙΩΝΑΣ                        

PDF2     ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ                    

PDF2     ΟΞΥΑ                                 

PDF2     ΠΙΣΟΔΕΡΙ                          

PDF2     ΠΛΑΤΥ                               

PDF2     ΠΡΑΣΙΝΟ                           

PDF2     ΠΥΛΗ                                 

PDF2     ΤΡΙΓΩΝΟ                           

PDF2     ΨΑΡΑΔΕΣ                         

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 και 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης – αποχέτευσης ετών 2018 και 2019 για την κάθε Τοπική Κοινότητα, έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στους πίνακες ανακοίνωσης της κάθε Τοπικής Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

 

1.   ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 15/11/2021 και

2.   Το τελικό συνολικό ποσό πληρωμής έχει διαμορφωθεί κατόπιν έκπτωσης κατά 20% και η εξόφλησή του θα πραγματοποιηθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση έως την 29/12/2021 και την δεύτερη δόση έως την 25/2/2022, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΒΠΖΩΞ8-ΡΔΕ).

3.    Επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωση κατά 10% με εφ' άπαξ εξόφληση του συνολικού ποσού έως 29/12/2021, 49/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΒΠΖΩΞ8-ΡΔΕ).

 

 

PDF2     ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ

PDF2     ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

PDF2     ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ

PDF2     ΒΑΤΟΧΩΡΙ

PDF2     ΒΡΟΝΤΕΡΟ

PDF2     ΚΑΛΛΙΘΕΑ

PDF2     ΚΑΡΥΕΣ

PDF2     ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

PDF2     ΚΩΤΤΑΣ

PDF2     ΛΑΙΜΟΣ

PDF2     ΛΕΥΚΩΝΑΣ

PDF2     ΜΗΛΙΩΝΑΣ

PDF2     ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ

PDF2     ΠΙΣΟΔΕΡΙ

PDF2     ΠΛΑΤΥ

PDF2     ΠΡΑΣΙΝΟ

PDF2     ΠΥΛΗ

PDF2     ΤΡΙΓΩΝΟ

PDF2     ΨΑΡΑΔΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 για την Κ. Λαιμού, έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στον πίνακα ανακοίνωσης της εν λόγω Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

1.  ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 28/12/2020 και

2.  ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2017 ορίζεται η 26/2/2021

 

PDF 5   ΛΑΙΜΟΣ
 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 για την Κ. Πισοδερίου, έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στον πίνακα ανακοίνωσης της εν λόγω Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

1.  ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 28/12/2020 και

2.  ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2017 ορίζεται η 26/2/2021

 

PDF 5   ΠΙΣΟΔΕΡΙ
 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 για την Κ. Πλατέως, έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στον πίνακα ανακοίνωσης της εν λόγω Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

1.  ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 7/12/2020 και

2.  ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2017 ορίζεται η 31/12/2020

 

PDF 4   ΠΛΑΤΥ
 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 για την Κ. Αγίου Γερμανού, έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στον πίνακα ανακοίνωσης της εν λόγω Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

1.  ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 2/12/2020 και

2.  ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2017 ορίζεται η 31/12/2020

 

PDF 4   ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2017
 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 για την Κ. Κώττα, έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στον πίνακα ανακοίνωσης της εν λόγω Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

1.  ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 27/11/2020 και

2.  ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2017 ορίζεται η 31/12/2020

 

PDF 4  ΚΩΤΤΑΣ 2017
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 για την Κ. Κρυσταλλοπηγής και για την Κ. Βατοχωρίου, έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στον πίνακα ανακοίνωσης της εν λόγω Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

1.  ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 27/11/2020 και

2.  ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2017 ορίζεται η 31/12/2020

 

PDF 4  ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ 2017
 
 
 PDF 4  ΒΑΤΟΧΩΡΙ 2017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 για το Τ.Κ ΒΟΝΤΕΡΟΥ, έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στον πίνακα ανακοίνωσης της εν λόγω Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

1. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 6/11/2020 και

2. ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2017 ορίζεται η 31/12/2020

 

PDF2  ΒΡΟΝΤΕΡΟ 2017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 για τις Τ.Κ. Ψαράδων & Μικρολίμνης, έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στους πίνακες ανακοίνωσης των εν λόγω Κοινοτήτων προς υποβολή ενστάσεων:

1. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 30/10/2020 και

2. ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2017 ορίζεται η 31/12/2020

 

PDF 4  Ψαράδες 2017
 
PDF 4  Μικρολίμνη 2017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 για την Τ.Κ Αγίου Αχιλλείου & τον Οικισμό Πύλης, έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στους πίνακες ανακοίνωσης της εν λόγω Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

1. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 30/10/2020 και

2. ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2017 ορίζεται η 31/12/2020

 

PDF2  ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ 2017
 
PDF2  ΠΥΛΗ 2017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 για την Τ.Κ Καλλιθέας, έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στον πίνακα ανακοίνωσης της εν λόγω Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

1. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 30/10/2020 και

2. ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2017 ορίζεται η 31/12/2020

 

PDF2  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2016 για την κάθε Τοπική Κοινότητα, έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στους πίνακες ανακοίνωσης της κάθε Τοπικής Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

1.   ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 10/07/2019 και

2.   ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης αποχέτευσης έτους 2016 ορίζεται η 31/10/2019

 

PDF2     ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ

PDF2     ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

PDF2     ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ

PDF2     ΒΑΤΟΧΩΡΙ

PDF2     ΒΡΟΝΤΕΡΟ

PDF2     ΚΑΛΛΙΘΕΑ

PDF2     ΚΑΡΥΕΣ

PDF2     ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

PDF2     ΚΩΤΤΑΣ

PDF2     ΛΑΙΜΟΣ

PDF2     ΛΕΥΚΩΝΑΣ

PDF2     ΜΗΛΙΩΝΑΣ

PDF2     ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ

PDF2     ΟΞΥΑ

PDF2     ΠΙΣΟΔΕΡΙ

PDF2     ΠΛΑΤΥ

PDF2     ΠΡΑΣΙΝΟ

PDF2     ΠΥΛΗ

PDF2     ΤΡΙΓΩΝΟ

PDF2     ΨΑΡΑΔΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2015 για την κάθε Τοπική Κοινότητα, έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών και στους πίνακες ανακοίνωσης της κάθε Τοπικής Κοινότητας προς υποβολή ενστάσεων:

1. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων ύδρευσης ορίζεται η 15/11/2016 και

2. ως ημερομηνία λήξης των τελών ύδρευσης αποχέτευσης έτους 2016 ορίζεται η 30/12/2016

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

 

Πίνακες ανά Οικισμό

Άγιος Αχίλλειος    Άγιος Γερμανός    Ανταρτικό    Βατοχώρι    Βροντερό    Καλλιθέα    Καρυές    Κώττας    Κρυσταλλοπηγή    Λαιμός    Λευκώνας    Μικρολίμνη    Μηλιώνας    Οξυά    Πισοδέρι    Πλατύ    Πράσινο    Πύλη    Τρίγωνο    Ψαράδες.

 

 

TOP