Προέδροι Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Πρεσπών 2024-2028

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

 

 

TOP