Ονομαστική Κατάσταση

Εκπροσώπων Οικονομικής Επιτροπής

 
Έχει λήξει η θητεία (31/12/2023) της παρακάτω Οικονομικής Επιτροπής εντός ολίγων ημερών θα γίνει η ενημέρωση της Νέας
 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΑΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΣΕΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗ ΜΕΛΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών από 1.9.2019 έως 6.11.2021 

 

 

TOP