Δευτερογενής Τομέας

 

Στο Δήμο Πρεσπών, στο δευτερογενή τομέα απασχολούνται συνολικά 78 άτομα, ποσοστό 11,76% της συνολικής απασχόλησης. Την μεγαλύτερη συμμετοχή την έχει ο Άγιος Γερμανός όπου στον δευτερογενή τομέα απασχολούνται 22 άτομα. Από το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων την μεγαλύτερη ποσοστιαία αναλογία δραστηριοποίησης στον β' γενή τομέα την έχει το Δ.Δ. των Καρυών όπου το ¼ (ποσοστό 25,72%) του πληθυσμού απασχολείται σε σχετικές δραστηριότητες του τομέα.

Από τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η περιοχή, όπως άλλωστε και ο νομός στο σύνολό του, χαρακτηρίζεται ως γεωργοκτηνοτροφικός, καθώς η κύρια απασχόληση συγκεντρώνεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα, 65% του συνόλου της δραστηριότητας, ενώ στον δευτερογενή τομέα το ποσοστό είναι μόλις 11,76%.

TOP