1.  Μανούρης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος.
2.  Τράσιας Άγγελος
3.  Μπαμπάκου Μαργαρίτα
4.  Δαούλα Θεοδώρα
5.  Γιαγκούλη Ανθούλα
6.  Φωτίου Αντώνιος
7.  Ζάρος Σταύρος

 

 

TOP