ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων:
Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής:

Μελέτη και ο σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος εκδηλώσεων 
εκπόνηση του προγράμματος δράσης

 • Τις επαφές με καλλιτέχνες και συγκροτήματα
 • Την έκδοση και η διανομή προσκλήσεων και άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού δημοσιοποίησης των εκδηλώσεων.
 • Την οργάνωση του χώρου και η ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ.
 • Την προμήθεια υλικών παραδοσιακών εδεσμάτων που πατροπαράδοτα διαμοιράζεται στους παραβρισκόμενους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, προετοιμασία και διανομή τους.
 • Την προμήθεια διαφόρων υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθολογική και επιμελημένη οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Την οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό
 • Τη χρονική κατανομή των πολιτιστικών εκδηλώσεων στη διάρκεια του έτους.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητα ζωής τους. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού εξειδικευμένου προσωπικού.

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά. Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μία και οργανωμένη ομάδα τριών ατόμων και αποτελείται από μια κοινωνική λειτουργό, μία νοσηλεύτρια και μια οικογενειακή βοηθό. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα εγκατασταθεί σε εγκαταστάσεις παραχωρημένες από το Δήμο Πρεσπών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 97/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Στον τομέα του αθλητισμού η Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών προβαίνει στις
εξής δραστηριότητες:

 • Συμβάλλει οικονομικά στα έξοδα διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων
 • Προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει (κτιριακές υποδομές, ηλεκτρικό ρεύμα, εκτυπώσιμο υλικό κ.α.) για την κάλυψη των αναγκών της κάθε εκδήλωσης σε τέτοιου
  είδους υποδομές.
 • Προσφέρει τον πάγιο εξοπλισμό που διαθέτει στους αθλητικούς συλλόγους για τη συντήρηση των αθλητικών τους υποδομών (κούρεμα γηπέδων, προετοιμασία αθλητικών
  πεδίων κ.ο.κ.) 

Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»

Η δια βίου άθληση αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και τα αποτελέσματα των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου. Για την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης των πολιτών, σχεδιάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), που αποτελούν τον προνομιακό χώρο σύνδεσης και συνέχειας των άλλων δύο πυλώνων ανάπτυξης του αθλητισμού, τη σχολική φυσική αγωγή και τον αγωνιστικό αθλητισμό.
Με την παραχώρηση του Πατουλίδειου Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την 96/2017 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η υλοποίηση της δράσης «Άθληση για όλους» θα καταστεί δυνατή για το έτος 2018.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ‘ΚΔΑΠ’»

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) είναι θεσμός, στόχος του οποίου είναι να απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά των δημοτών με δραστηριότητες όπως Ζωγραφική, Θεατρικό Παιχνίδι, Γυμναστική και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Τα παιδιά διδάσκονται τα πρώτα βήματα του γνωστικού αντικειμένου της κάθε δραστηριότητας. Το πνεύμα, ο κύριος στόχος, η επιδίωξη, το πλαίσιο λειτουργίας και η πρακτική του Κ.Δ.Α.Π. είναι να μαθαίνει το παιδί παίζοντας και να κοινωνικοποιείται μέσω της συμμετοχής του στην ομάδα. Έτσι, προσεγγίζει τις τέχνες και την τεχνολογία από μικρή ηλικία, ελεύθερα και με δημιουργικό τρόπο. Μέσα από τη συνδυαστική λειτουργία των τεσσάρων δραστηριοτήτων, αναπτύσσεται η κριτική και δημιουργική του ικανότητα, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας. Ταυτόχρονα έχει την ευκαιρία να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των προσπαθειών του, σε ατομικές αλλά και σε ομαδικές εργασίες, στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται τα Χριστούγεννα και μετά το τέλος της Σχολικής Περιόδου.

Το Κ.Δ.Α.Π. παρέχει στην εργαζόμενη μητέρα τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του χρόνου της που είναι απαραίτητος για την κάλυψη των οικογενειακών της υποχρεώσεων, απασχολώντας με ασφάλεια και δημιουργικό τρόπο τα παιδιά της. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται καθημερινά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες. Το Κ.Δ.Α.Π. φιλοξενεί παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, στελεχώνεται προς το παρόν από μία παιδαγωγώ. Το πρόγραμμα του Κ.Δ.Α.Π. είναι εγκατεστημένο σε κτήριο της Τ.Κ. Αγίου Γερμανού, παραχωρημένο από το Δήμο Πρεσπών. 

POLIPRESPA

 

Το Poliprespa είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιούν οι τοπικοί φορείς της Πρέσπας με σκοπό τη δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής που θα έχει ως «όχημα» το περιβάλλον και θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη των τοπικών φορέων και τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

 

Θεατρικό Εργαστήριο

Το θεατρικό εργαστήριο πραγματοποιείται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στα πλαίσια του προγράμματος Poliprespa με την υποστήριξη του Δήμου Πρεσπών, της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πρεσπών και της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών

TOP