19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Τρίτη 9/7/2024 ώρα 11.00 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                          

 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ                                                                     Λαιμός  Παρασκευή  05-07-2024

Αρ. Πρωτ:  - 3769 -

Αρ. Προσκλ: - 19-

ΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ως πίνακα αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική, δια ζώσης, δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σήμερα στις 09-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

1.       Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)  για απασχόληση στο  Δήμο Πρεσπών  κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

2.       Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη  της πρόσθετης πράξης δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Πρεσπών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του επενδυτικού  έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών», ενταγμένου στο Πρόγραμμα στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

3.       Υποβολή Αιτήματος Πρόσληψης Προσωπικού στο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών» του ΟΑΕΔ.

4.       Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπών περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2024

5.       Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, κ. Γεώργιου Στεργίου στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 11/07/2024 μετά από προγραμματισμένο ραντεβού στη Διαχειριστή Αρχή και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.

6.       Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, κ. Γεώργιου Στεργίου και της Αντιδημάρχου κας Μ. Μπαμπάκου, στο Resen της Βόρειας Μακεδονίας, την Παρασκευή  12/07/2024 για τη συμμετοχή τους στο “1st Prespa Development Forum” και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.

7.       Έγκριση συνδιοργάνωσης της Λευκωνιώτικης Συνάντησης μετά από αίτημα του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Τ. Κ. Λευκώνας.

8.       Ορισμός δικηγόρου για τη μελέτη δικογραφίας και σύνταξη εγγράφων εξηγήσεων ενόπειον του Α.Τ. Πρεσπών δυνάμει την υπ’ αριθμό ΕΓ2 24/126/14-05-2024 Εισαγγελικής Παραγγελίας του Πρωτοδικείου Φλώρινας.

9.        Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

10.    Έγκριση επιβεβλημένης  κίνησης οχημάτων του Δήμου Πρεσπών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Απ. Στεργίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ

2. Μανούρης Κωνσταντίνος

3. Τσέπας Βασίλειος

4. Τράσια Έλλη

5. Μπαμπάκου Μαργαρίτα

6. Τσίκου – Βουτσινά Ιωάννα

7. Βλαχόπουλος Αναστάσιος

8. Ντίσιος Χαράλαμπος

  
 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP