Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού στον Δήμο Πρεσπών

Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμαρχος Πρεσπών υπέγραψε σύμβαση ύψους 148.787,60€ για την προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Πρεσπών που προστίθεται στις προμήθειες που έχουν ήδη γίνει και θα γίνουν και υπογραμμίζει τη δέσμευσή της δημοτικής αρχής στη βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας.

Το ανατρεπόμενο φορτηγό, μια μεγάλης σημασίας προσθήκη στο δημοτικό στόλο, θα αξιοποιηθεί στην διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και σε διάφορα έργα κατασκευής και συντήρησης. Σύγχρονα εξοπλισμένο και σχεδιασμένο για αντοχή στις συνθήκες της περιοχής το φορτηγό θα ενισχύσει τις δυνατότητές μας στη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών και ΑΕΚΚ, την διαχείριση χωματουργικών εργασιών, και την υποστήριξη κρίσιμων πρωτοβουλιών ανάπτυξης υποδομών.

Αυτές οι νέες προσθήκες στον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου Πρεσπών θα ενισχύσουν την ικανότητά του να συλλέγει, να μεταφέρει και να επεξεργαζεται με αποδοτικότερο τρόπο πολλές ροές αποβλήτων, οδηγώντας σε πιο βιώσιμες και περιβαλλοντικά αποδοτικές δημοτικές υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά "Η σύμβαση για την προμήθεια νέου φορτηγού που ελπίζουμε να υλοποιηθεί άμεσα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το δήμο μας και ολοκληρώνει την πρώτη φάση της ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, μαζί με το εκχιονιστικό, το φορτωτή-εκσκαφέα και το απορριμματοφόρο. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει νέες χρηματοδοτήσεις για περισσότερες αγορές που θα αξιοποιηθούν από τους δύο χειριστές που θα έχει πλέον ο Δήμος μας. Με τον εξοπλισμό αυτό θα μπορούμε να κάνουμε ορθότερη διαχείριση αποβλήτων αλλά και να εκτελούμε έργα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, προς όφελος τελικά των κατοίκων μας".

Municipality of Prespes
Laimos, 53150, Prespes
TOP