Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 7/11/2023 ΩΡΑ 11,00 π.μ.


Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 7 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP