Καθαρισμός οικοπέδων και δήλωση στη σχετική πλατφόρμα

Καθαρισμός οικοπέδων και δήλωση στη σχετική πλατφόρμα

Ο Δήμος Πρεσπών ενημερώνει ιδιοκτήτες, εκμισθωτές και επικαρπωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων ότι στις 30 Ιουνίου 2024 λήγει η προθεσμία για τη δήλωση στο μητρώο καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από τους ιδιοκτήτες. Μετά την προθεσμία αυτή θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Πώς να δηλώσετε ότι καθαρίσατε το οικόπεδό σας:

Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εγκρίθηκε η πυροσβεστική διάταξη 20/2024 του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας. Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Για το πρώτο έτος, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30η Ιουνίου 2024 ενώ στις 27 Μαϊου άνοιξε η πλατφόρμα που δημιούργησαν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Εσωτερικών, ως μέτρο πρόληψης και αποτροπής πρόκλησης πυρκαγιών εντός του αστικού ιστού. Η διεύθυνση είναι akatharista.apps.gov.gr,  στην πλατφόρμα αυτή, μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, μπορείτε να δηλώσετε 

  • Ότι καθαρίσατε το οικόπεδο που διαχειρίζεσθε (ιδιοκτήτης, εκμισθωτής, επικαρπωτής, παραχωρησιούχος)
  • Την τοποθεσία του οικοπέδου (ΚΑΕΚ).
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο).

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της πυροσβεστικής διάταξης 20/2024, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 200 ευρώ συν τη δαπάνη καθαρισμού. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης το πρόστιμο είναι 1000 ευρώ ενώ σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 2 έτη πέραν της χρηματικής ποινής. 

Μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας για ακίνητα:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. 
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
  • Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. 

Ο κανονισμός πυροπροστασίας δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις ούτε σε ακίνητα με κτίσματα βοηθητικής χρήσης που εξυπηρετούν γεωργική δραστηριότητα.

Δείτε σχετικά:

20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα. ΦΕΚ Β’ 2695/9.5.2024.

19/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος». ΦΕΚ Β’2550, 30.4.2024

9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους». ΦΕΚ Β’2387, 22.4.2024

Municipality of Prespes
Laimos, 53150, Prespes
TOP