Θέσεις εργασίας στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεσπών.

Ανακοίνωση 2 νέων θέσεων εργασίας στη δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Πρεσπών

 

Τόπος εργασίας : Βιβλιοθήκη Δήμου Πρεσπών, Λαιμός

Καθεστώς απασχόλησης : Μερικής απασχόλησης

Διάρκεια σύμβασης : 4 μήνες

Αριθμός θέσεων: 2

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων μαθητών νηπιαγωγείου-δημοτικού Αγίου Γερμανού σε συνεργασία με τον Δήμο Πρεσπών, έχει αναλάβει την υποστήριξη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως προς την στελέχωσή της και την οργάνωση δράσεων για παιδιά και νέους.

Στα πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας αναζητά δύο άτομα για την διενέργεια δράσεων για παιδιά και νέους στη δημοτική βιβλιοθήκη για μερική απασχόληση. Σε πρώτη φάση η σύμβαση είναι τετράμηνη, αλλά υπάρχει δυνατότητα και προοπτική η συνεργασία να επεκταθεί.

Τα δύο νέα άτομα που θα προσληφθούν της Δημοτικής Βιβλιοθήκης θα έχουν τα παρακάτω καθήκοντα:

  • Την ευθύνη για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης στο πλαίσιο του ωραρίου, το οποίο ορίζεται βάσει των αναγκών των χρηστών (κάτοικοι Δήμου Πρεσπών). Το ωράριο ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιόδου (χειμερινό/εαρινό ωράριο, εορταστικό ωράριο κλπ).
  • Την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών ή/και επιμορφωτικών δράσεων (ανάλογων του γνωστικού αντικειμένου των υπευθύνων) για παιδιά και νέους, οι οποίες αποφασίζονται από κοινού με τον Σύλλογο Γονέων.
  • Τη διερεύνηση και σύναψη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων που προαναφέρονται.

Θέση Α

Απαραίτητα Προσόντα

  • Σπουδές (πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό) στο τμήμα παιδαγωγικών και ειδικής αγωγής.
  • Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας ειδικά με παιδιά και νέους.
  • Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες.

Θέση Β
Απαραίτητα Προσόντα

  • Σπουδές (πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό) σε τμήμα καλών τεχνών (πανεπιστημιακού επιπέδου)
  • Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας ειδικά με παιδιά και νέους.
  • Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες.

Επιθυμητά Προσόντα

  • Γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση αγγλικών

Βασική προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι να διαμένουν μόνιμα στον Δήμο Πρεσπών.

Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν βιογραφικά υποψηφίων από τον Δήμο Πρεσπών, θα εξεταστούν βιογραφικά υποψηφίων εκτός Δήμου Πρεσπών.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου goneis.nip.dim.ag.germanos@gmail.com έως και την Δευτέρα 8/7/2024.

Συνοδευτική επιστολή και συστατικές επιστολές είναι προαιρετικές.

Τα βιογραφικά θα εξεταστούν από επιτροπή εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου-Δημοτικού Αγ. Γερμανού και του Δήμου Πρεσπών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948 727477, Χάιδω Δαούλα (πρόεδρος Συλλόγου)

 

PDF 5            Διαβάστε την Προκήρυξη

 

 

 

TOP