ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΧ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/ 2019 (Πρόσληψη για κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Πρεσπών)

Ο Δήμος Πρεσπών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πρεσπών, που εδρεύει στο Λαιμό.

 

PDF2  Διαβάστε την Περίληψη SOX1/2019

 

PDF2  Διαβάστε την Ανακοίνωση SOX1/2019

TOP