Δύο ώρες αργότερα τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Παρασκευή 13.3.2019

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπων θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Τετάρτη 13/3/2019 , δύο ώρες αργότερα, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 2014-2019

PDF2    Διαβάστε τον Απολογισμό

 

Δωρεά σύνταξη μελέτης με τίτλο "Αποκατάσταση και ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Καλλιθέας"

ΤΟ Δήμαρχος του Δήμου Πρεσπών έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α΄/21-09-2011) και του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν. 4412/2016
-Το άρθρο 377 παρ.40 του Ν.4412/2016
-Το αρ. πρωτ. 3038/15-10-2018 αίτημα της Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.
-Την αρ. 70/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πρεσπών περί αποδοχής δωρεάς σύνταξης μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Καλλιθέας» από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.
-Την εκπόνηση της μελέτης από τον Αρχιτέκτων Μηχανικό Κων/νο Ζιώγα (Α.Μ. ΤΕΕ 87100), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2998/2018 πρωτόκολλο της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών.

Ανακοινώνει ότι:
Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας με το αρ. πρωτ. 668/21-2-2019 η μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση και ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Καλλιθέας». Η μελέτη δόθηκε δωρεάν από την Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών στο Δήμο Πρεσπών και χωρίς αντάλλαγμα.
Η προαναφερθείσα μελέτη διατίθεται προς ενημέρωση στα γραφεία του Δήμου Πρεσπών (Δημαρχείο – υπεύθυνη κα. Ζ. Λιναρά τηλ. 2385351321) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες του Δήμου Πρεσπών και του ΤΕΕ (δωρεά μελετών). Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα τεθούν υπόψη του Αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Ν. Φλώρινας.

ΛΑΙΜΟΣ 26/02/2019
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Πασχαλίδης

PDF2    Διαβάστε την Ανακοίνωση

 

Πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες-χρήστες παραδοσιακών κτιρίων του Δήμου Πρεσπών.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή – πρακτική άσκηση στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών από 29/03/2019 έως 31/03/2019. Η εκδρομή γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων», και θα συμμετέχουν περίπου 200 φοιτητές με τους συνοδούς καθηγητές τους. Στόχος της εκπαιδευτικής εκδρομής είναι η μελέτη της αρχιτεκτονικής παράδοσης της περιοχής μας και η εκπόνηση προτάσεων για την αποκατάσταση συγκεκριμένων κτιρίων. Θα επιλεγούν από τους καθηγητές του Τμήματος 40 παραδοσιακές κτίσματα, τις οποίες θα αναλάβουν 5μελείς ομάδες φοιτητών, οι οποίοι και θα συντάξουν τα σχέδια της υφιστάμενης κατάστασης τους (αποτύπωση), θα αναλύσουν την ιστορία και την αρχιτεκτονική τους, θα καταγράψουν τα προβλήματά τους και θα καταλήξουν σε προτάσεις αποκατάστασης. Οι οικίες-κτίρια που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

PDF2    Διαβάστε την Πρόσκληση

 

Μία ώρα αργότερα τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Τρίτη 29.1.2019

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Τρίτη 29.1.2019, μία ώρα αργότερα λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Μία ώρα αργότερα τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Παρασκευή 25.1.2019

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Παρασκευή  25.1.2019, δύο ώρες αργότερα λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Δύο ώρες αργότερα τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Πέμπτη 24.1.2019

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Πέμπτη 24.1.2019, δύο ώρες αργότερα λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Πρόσθετη ενίσχυση για τους γιατρούς κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν στις Πρέσπες αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πρεσπών.

Πρόσθετη ενίσχυση για τους γιατρούς κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν στις Πρέσπες αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πρεσπών. 

Πρόσφατα, η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προκήρυξε μεταξύ άλλων θέση ιατρού επιμελητή Β’, για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα Πρεσπών στις ειδικότητες Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου με προθεσμία υποβολής αίτησης 30.1.2019. Με ομόφωνη απόφαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πρεσπών αποφάσισε την αξιοποίηση του άρθρου 32 του νόμου 4483/2017 με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους να παρέχουν σίτιση και στέγαση σε δημόσιους λειτουργούς και την κάλυψη τους σχετικού κόστους μέχρι του ποσού 300€ το μήνα πέρα από τα κίνητρα που προσφέρει το υπουργείο υγείας. 

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: «η στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου με ιατρικό προσωπικό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κοινωνία μας και η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το υπογραμμίζει αυτό εμφατικά. Ο γιατρός που θα καταλάβει την πρώτη από τις τρεις προβλεπόμενες θέσεις επιμελητών Β’ θα έχει την ευκαιρία να διαχειριστεί μια μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας πλήρως στελεχωμένη με τρεις νοσηλεύτριες, δύο οδηγούς ασθενοφόρου και ενός βοηθητικού προσωπικού επικουρούμενος και από τέσσερις αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν στην περιοχή. Μιας μονάδας που το αμέσως επόμενο διάστημα θα αναβαθμιστεί (κτιριακά και ως προς τον εξοπλισμό) με έργο προϋπολογισμού 450000€ από το ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας. Επιπροσθέτως, η περιοχή μας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των κινητών ιατρικών μονάδων για προληπτική ιατρική από την Ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ και την πολυκλινική του Ολυμπιακού Σταδίου που στηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που πρόσφατα έκανε και δωρεά απαραίτητου εξοπλισμού στο ΠΠΙ Λευκώνα.» 

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ 2934/Β΄/25-08-2017 και ΑΔΑ:ΩΖΣ6465ΦΥΟ-9ΞΠ) με οργανόγραμμα που περιλαμβάνει 3 επιμελητές Β΄ (γενικούς ιατρούς ή παθολόγους) νοσηλευτικό προσωπικό (δύο νοσηλευτές και μία μαία) και πλήρωμα ασθενοφόρου. 

Η περιοχή των Πρεσπών αποτελεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, μια από τις περιοχές της Ευρώπης με την υψηλότερη βιοποικιλότητα που προστατεύεται από την εθνική (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών) και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και διεθνείς συνθήκες (Ramsar, διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών). Περιλαμβάνεται στην προσωρινή λίστα των μνημείων Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO για τις φυσικές και πολιτιστικές αξίες που περιλαμβάνει. Με βάση την τελευταία απογραφή έχει 1560 κατοίκους που ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό ενώ προσελκύει όλο και περισσότερους  επιστήμονες και καλλιτέχνες που επιλέγουν τις Πρέσπες για την ποιότητα ζωής, την ομορφιά του τοπίου και τη φιλόξενη κουλτούρα των κατοίκων της.

Μία ώρα αργότερα τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Τετάρτη 23.1.2019

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Τετάρτη 23.1.2019, μία ώρα αργότερα λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Μία ώρα αργότερα τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Παρασκευή 18.1.2019

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Παρασκευή 18.1.2019, μία ώρα αργότερα λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

TOP